Wdrożenia Liferay Portal

Wdrożenia Liferay Portal

Firma Sportbase w większości swoich projektów wdraża rozwiązania oparte o system CMS klasy enterprise - Liferay Portal.

Olbrzymie doświadczenie we wdrażaniu serwisów internetowych z wykorzystaniem Liferay'a pozwalają nam realizować szeroki zakres usług: 

  • Wdrażanie tematów graficznych Liferay Portal
  • Modyfikacje i usprawnienia Liferay
  • Migracje Liferay Portal do wyższej wersji 
  • Tworzenie portletów dedykowanych
  • Budowa systemów internetowych w oparciu o Liferay Portal. 

Nasze doświadczenie i know-how pozwala nam również pełnić rolę ekspertów we wdrożeniach systemu Liferay Portal. Liferay jest dla nas znakomitym narzędziem pracy, które odpowiednio użyte pozwala szybko i skutecznie wdrażać nawet bardzo zaawansowane systemy internetowe.